• 11644.jpg
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0025.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0040.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • IMG_2953.JPG
 • IMG_2967.JPG
 • IMG_3911.JPG
 • PR--65.png
 • PR--2565.png

วันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 กท.
0601/4519
ลว. 28 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และ 2563 - 2564
2 กท.
0601/4431
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด               การประเมินความเป็นไปได้รายการที่จัดทำงบประมาณฐานศูนย์
3 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4566
ลว. 29 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566
4 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4570
ลว. 29 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566
5 กท.
0601/4543
ลว. 28 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการดำเนินเข้าข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มีนาคม 2566

ลำดับ

เลขที่หนังสือ

ถึง

เรื่อง

1 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4392
ลว. 27 มี.ค.
66

หน.ส่วนราชการในสังกัด ล.สนพ.
และหน.กลุ่มงานการคลัง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกีฬา สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566                                                                         
2 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4439
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด ล.สนพ.
และหน.กลุ่มงานการคลัง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สก.สนพ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬา สำนักการแพทย์ (ในวันอังคารที่ 4เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย1 ชั้น 2 อาคารปิยแพทยพัฒน์ รพก)
3 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4465
ลว. 27 มี.ค.
66
หน.ส่วนราชการในสังกัด  ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
4 กท.
0601/4497
ลว. 28 มี.ค.
66

ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี
5 กท.
0601/4498
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง ประกวดราคมจ้างซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมผ่าบ่อและช่องรับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6 ด่วนที่สุด
กท.

0601/4499
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
7
ด่วนที่สุด
กท.

0601/4500
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566
8 กท.
0601/4501
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทอรนิกส์สำหรับติต่อสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9 กท.
0601/4502
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ.
รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งประกาศนโยบายสำนักสีเขียวของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
10 กท.
0601/4503
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตบางบอน
11 กท.
0601/4504
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพระนคร
12 กท.
0601/4505
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลลือกบุคคลเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตจอมทอง
13 กท.
0601/4506
ลว. 28 มี.ค.
66
ผอ.สนพ
รผอ.สนพ
หน.ส่วนราชการในสังกัด
ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

- ผู้บริหาร -

 

นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการสำนักการแพทย์

ค้นหา

"ข้อบัญญัติ"

เข้าสู่ระบบ

KM สำนักงานเลขานุการ สนพ.

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1044667
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
3779
13046
1010017
62002
47030
1044667

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-30 01:35

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0 2220 7500  โทรสาร  0 2224 2954 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com